Tài chính - chứng khoán

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng số vốn FDI đăng ký của các dự án cấp mới và vốn bổ sung trên cả nước trong tháng 1/2017 đạt 1.423 triệu USD. Trong đó, vốn vào lĩnh vực BĐS là 297,4 triệu USD, riêng Tp.HCM chiếm 40,9%.

Gói 30.000 tỷ đồng đã kết thúc, nhưng hiện nay, nhiều người mua nhà vẫn chưa thể vay được nguồn vốn ưu đãi khi mua nhà ở xã hội (NOXH).

Những khoản vay đã hoàn tất giải ngân trước ngày 31/12/2016 khi gói 30.000 tỷ kết thúc sẽ tiếp tục được hưởng mức lãi suất ưu đãi là 5% trong năm 2017.

Thời gian qua lãi suất cho vay mua nhà của các ngân hàng thương mại vẫn giữ ở một con số. Nếu chính sách này tiếp tục được giữ ổn định trong năm 2017 thì thị trường bất động sản (BĐS) sẽ tiếp tục giao dịch tốt.

Nguồn vốn tín dụng đổ vào thị trường BĐS Tp.HCM cả năm nay tăng 14,2% so với năm 2015, rơi vào khoảng 150.000 tỉ đồng. Theo Hiệp hội BĐS Tp.HCM (HoREA), đây là tỷ lệ tăng cao nhất trong vài năm gần đây.